Friday, January 1

MENSAHE SA BOTE

Walang masama kung kakaririn na nang husto. Hindi masaya pero hindi naman nakakainis at yun ang mahalaga.

No comments: